Verhuur voorwaarden

 • Verhuur alleen met een geldig legitimatie bewijs
 • Borg is vastgesteld per object en dient vooraf voldaan te worden.
 • Huur dient bij afhalen of bezorgen te worden voldaan.
 • Borg wordt bij teruggave van het object aan de verhuurder geretourneerd, mits er sprake is van schade of vermissing. Indien de borg niet toereikend is om de schade te herstellen of het voorwerp te vervangen zal een extra bedrag tot maximaal de vervangwaarde in rekening worden gebracht.
 • Huurder is verantwoordelijk voor het object tijdens de huurperiode.
 • Huurder dient er zorg voor te dragen dat het gehuurde object geen schade zal oplopen, beschreven of beplakt zal worden of gestolen zal worden, door het object niet bij scherpe voorwerpen te plaatsen en bij hevige wind (boven windkracht 5) niet op te zetten.
 • Denk bij scherpe voorwerpen die het object kunnen beschadigen aan : bomen, struiken, hekwerk, dakgoten, uitstekende spijkers/schroeven, glas etc.
 • Wanneer de huurder enige schade constateert, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder bekend te worden gemaakt. Wanneer schade pas bekend wordt gemaakt bij het retour brengen, zullen wij er van uit gaan dat de schade tijdens de verhuurperiode is ontstaan.
 • Wanneer er sprake is van onherstelbare schade of vermissing van het gehuurde object, zal de volledige nieuwprijs in rekening worden gebracht.
 • Een huurdag geldt voor de vooravond (tussen 20:00 en 21:00 uur) aan de huurdag en de ochtend na de huurdag (tussen 07:00 en 08:00 uur) of voor een andere periode die is overeengekomen. Wanneer het object later wordt teruggebracht dan overeengekomen wordt een volledige huurdag in rekening gebracht.
 • Het object dient altijd volgens de bijgeleverde instructies te worden opgezet.
 • De huurder dient zorg te dragen voor een 220 volt aansluiting met randaarde en dient te zorgen voor een waterdichte aansluiting.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van, of in verband met het gebruik van de gehuurde objecten.
 • Prijzen zijn bepaald op basis van afhalen en inclusief BTW.
 • Verhuurder levert object schoon, droog en netjes opgerold aan huurder.
 • Het object dient schoon, droog en netjes opgerold te worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is wordt 75 % van de borg in rekening gebracht.
 • Raambaby is slechts voor gebruik binnenshuis
 • Bezorging binnen Ridderkerk 20 euro. Buiten Ridderkerk op aanvraag.
 • Opzetten binnen Ridderkerk per object 20 euro. Buiten Ridderkerk op aanvraag.